Sipoonkorven kansallispuisto -tiedote

Suomen luonnonsuojeluliitto tiedottaa 18.2.2010

SIPOONKORVEN KANSALLISPUISTO PERUSTETTAVA METSÄHALLITUKSEN ESITYSTÄ LAAJEMPANA

Ympäristöjärjestöjen Sipoonkorpi-ryhmä katsoo Metsähallituksen selvityksen antavan vahvat perusteet kansallispuiston perustamiseksi. Metsähallituksen laajimpaan kansallispuistovaihtoehtoon tulee kuitenkin lisätä vähintään Hältingträsket ja Talosaari.

Landbon itäpuolella olevalla Hältingträsketin alueella on poikkeuksellisen merkittävät virkistysarvot. Siellä on muun muassa retkeilijöiden suosima harvinaisen luonnontilainen rakentamaton metsälampi ja jylhiä kallioalueita. Alueen omistaa Helsinki.

Järjestöt esittävät harkittavaksi myös Östersundomin alueella sijaitsevan Talosaaren ottamista kansallispuiston tavoiterajaukseen. Kyseinen alue on Helsingin omistama metsäinen kannas kahden jo perustetun ja Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvan lintuvesien suojelualueen välissä. Aluetta ei voi sen sijainnin sekä merkittävien luonto- ja virkistysarvojen takia rakentaa, joten sen liittäminen kansallispuistoon olisi luontevaa.

Järjestöjen mielestä ympäristöministeriön tulee ryhtyä tekemään lakiesitystä heti. Uusi kansallispuisto juhlistaisi YK:n luonnon monimuotoisuuden vuotta. Sipoonkorpi täyttää erinomaisesti lain vaatimat kansallispuiston perustamisedellytykset. Niihin kuuluvat valtion riittävä maanomistus sekä huomattava merkitys luontoarvoille ja virkistyskäytölle. Kansallispuisto mahdollistaa myös Östersundomin alueen järkevän maankäytön suunnittelun.

Lisätietoja:

  • Suomen luonnonsuojeluliitto: Keijo Savola, puhelin 045 652 1974 ja luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530
  • Natur och Miljö: verksamhetsledare Bernt Nordman, tel. 045 2700 313
  • Helsingin luonnonsuojeluyhdistys: puheenjohtaja Kati Vierikko, puhelin 040 7372 298
  • Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa: lintupaikkavastaava Margus Ellermaa, puhelin 050 3629 875
  • Sipoon luonnonsuojelijat – Sibbo Naturskyddare: puheenjohtaja/ordförande Cia Åström, puhelin/tel. 040 7669 179
  • Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri: Jyri Mikkola, puhelin 0400 372 433
  • Vantaan Ympäristöyhdistys: puheenjohtaja Kimmo Jääskeläinen, puhelin 040 5899 158

 Internet: http://www.sll.fi/uusimaa/uudet-sipoonkorpisivut/index_html

 

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin