Östersundomista Helsingin Sanomissa

Tringan puheenjohtajan Seppo Vuolannnon mielipidekirjoitus julkistiin Helsingin Sanomissa 28.1.2010. Alla kirjoitus alkuperäisessä asussaan, lehdessä ilmestyi hieman tiivistetympi versio.


Olemme ihmeissämme seuranneet keskustelua Östersundomin Natura-alueen keskeisen lintuveden rakentamissuunnitelmista. Natura-verkosto on tarpeen Euroopan Unionin luonnonperinnön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Rakentamisen edellytyksenä on alueen kaavoittaminen. Kaavoittamisen eräänä perustavoitteena on rakentamisen sopeuttaminen ympäristöönsä samalla luonnon monimuotoisuuus säilyttäen. Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa tämä tavoite on otettu huomioon. Sen Natura-arvio kertoo: ”Alue on pääkaupunkiseudulla sijaitessaan erittäin tärkeä luontoharrastus- ja virkistyskohde. Se on myös tutkimukselle merkittävä alue, sillä esim. linnustoseurantoja on varsin pitkältä ajalta. Alueen lehdot, lintuvedet ja kalliot on todettu valtakunnallisesti arvokkaiksi, ja yhdessä ne muodostavat erittäin merkittävän luontokokonaisuuden. Arvoa nostaa sijainti pääkaupunkiseudulla, jossa tällaisia kokonaisuuksia on säilynyt hyvin vähän.” Kappelinlahtea on viime kesänä kunnostettu tavoitteena sen linnuston arvon säilyttäminen.

Helsingin päättäjien pitää noudattaa maakuntakaavaa. Rakentamissuunnitelman toteuttaminen on mahdollista vain, jos kaavoituksen perusperiaatteita poljetaan. Helsingin kaavoittajat pitäisi istuttaa opiskelemaan alan lainsäädäntöä. Toisin kuin tähän astiset edeltäjänsä Suomessa, ympäristöministeri lupaa, että rakentamista rajoittavaa, kaikkia EU:n jäsenmaita velvoittavaa Natura-säännöstöä on mahdollista kiertää. EU-lainsäädäntö ei salli Natura-verkoston heikentämistä, jos rakentamisuunnitelmille on vaihtoehtoja olemassa. Samaan aikaan luonnon monimuotoisuuden teemavuoden LUMO 2010 uutiskirjeessä 20.1.2010 ministeri kysyy seuraavaa: ”Miten ihmiset saadaan havahtumaan luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen yhtä vahvasti kuin ilmastonmuutokseen, kun nämä kaksi ilmiötä ovat kuitenkin niin vahvasti yhteydessä toisiinsa?”

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys – Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa r.y.

Seppo Vuolanto

puheenjohtaja

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin