Siuntioon laaja metsiensuojelu- ja virkistysalue

Ympäristöministeriö ja Uudenmaan virkistysalueyhdistys ovat ostaneet Siuntion Störsvikin eteläosasta 252 hehtaaria maata ja 75 hehtaaria merialuetta luonnonsuojeluun ja virkistykseen. Kauppaan sisältyy lisäksi 18 hehtaarin kokoinen Kvarnträsk-järvi.

Nyt hankittu alue liittyy jo olemassa olevaan 520 hehtaarin suuruiseen Kopparnäsin virkistysalueeseen. Kopparnäsillä ja Störsvikillä on yhteistä rakentamatonta merenrantaa 13 kilometriä.

Ympäristöministeriön osuus kaupassa oli noin 190 hehtaaria luontoarvoiltaan merkittävää metsää. Vaihtelevalla ja lajistoltaan rikkaalla alueella on runsaslahopuista kangasmetsää, järeitä kuusia, rantojen tervaleppälehtoja, kalliometsiä ja vanhoja niittyjä.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys osti noin 156 hehtaaria ranta- ja vesialuetta. Maa-alue on pääasiassa rakentamatonta merenrantaa.

Alueelle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma ja selvitetään ennallistamistarve niissä osissa, joita on käytetty talousmetsinä. Tringan naapuriyhdistyksen Hakin toimialueeseen kuuluvalla alueella on ennestään ulkoilupolkuja.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin