Tringa lausui Raaseporin-Inkoon merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Raaseporin-Inkoon edustalle, ulkomerelle suunnitellaan noin 60:n tuulivoimalan suuruista merituulivoimapuistoa. Hankkeesta on käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Tringa on jättänyt lausunnon YVA-ohjelmasta Uudenmaan ympäristökeskukseen, joka toimii hankkeessa yhteysviranomaisena.

Tuulivoimapuiston suunnittelualue sijoittuu kansainvälisesti arvokkaan lintualueen (IBA-alue) sisälle, joskin sen reunalle, sekä Natura 2000-verkostoon kuuluvien alueiden läheisyyteen. Lisäksi alueen poikki kulkee keväisin ainakin sepelhanhien muuttoreitti. Suunnittelualueen kaltaisilla ulkomerialueilla on kuitenkin havainnoitu vähän ja alueen merkitys linnustolle tunnetaan huonosti.

Lausunnossaan Tringa vaatiikin selvittämään merituulivoimapuiston suunnittelualueen merkityksen muuttavien ja lähistöllä pesivien lintujen lisäksi erityisesti alueella lepäilevälle ja talvehtivalle linnustolle. Alueella on potentiaalisesti merkitystä vesilintujen kerääntymisalueena kaikkina vuodenaikoina ja selvitysten tulee näinollen kattaa koko vuosi. 
 
Yhteenvetona Tringa toteaa, että hankkeen huomattava koko ja suunnittelualueen sijoittuminen IBA-alueelle Natura-verkostoon kuuluvien alueiden liepeille edellyttää alueen linnuston tarkkaa selvitystä sekä huolellista arviointia merituulivoimapuiston vaikutuksesta linnustoon.

Tringan lausunnon laati suojelusihteeri Aili Jukarainen mm. Aleksi Lehikoisen ja Andreas Lindénin kommenttien perusteella.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin