Halias mukana Eurooppa – Afrikka muuttolintututkimuksissa

Hangon lintuasem­an ja usean muun rengastusaseman aineistoa käytettiin kahdessa tuoreessa Eurooppa-Afrikka muuttolintututkimuksessa. Tutkimuksissa selvitettiin yli kymmenen Euroopassa pesivän ja Afrikassa talvehtivan hyönteissyöjävarpuslinnun muuttokäyttäytymistä. Tulosten perusteella syksyllä myöhemmin muuttavilla lajeilla (hernekerttu, pensaskerttu, lehtokerttu, harmaasieppo ja pajulintu) on hitaampi muuttonopeus kuin aiemmin lähtevillä lajeilla. Keväällä tilanne on päinvastainen ja myöhään saapuvilla lajeilla muuttonopeus on suurin. Lintujen painoa, joka kertoo linnun kunnosta ja vararavinnon määrästä, tutkittaessa huomattiin, että eri lajeilla on erilaisia muuttostrategioita. Nämä strategiat voivat vaihdella myös vuodenaikojen välillä. Esimerkiksi kevätmuutolla useat la­jit kasvattivat runsaasti painoaan vasta Koillis-Afrikassa juuri ennen Saharan autiomaan ylittämistä. Aavikon ylittämisen aikana paino putosi huomattavasti. Syksyllä monet lajit aloittavat painon kasvattamisen Saharan ylittämistä varten jo aikaisessa vaiheessa mm. Suomessa.

Alkuperäislähteet:

Yohannes, E., Biebach, H. Nikolaus, G. & Pearson, D.J. 2009: ­­­­ Migration speeds among eleven species of long-distance migrating passerines across Europe, the desert and eastern Africa. – Journal of Avian Biology 40: 126-134. Linkki alkuperäisjulkaisuun. Yohannes, E., Biebach, H. Nikolaus, G. & Pearson, D.J. 2009: ­­­­Passerine migration strategies and body mass variation along geographic sectors across East Africa, the Middle East and the Arabian Peninsula. – Journal of Ornithology 150: 369-381. Linkki alkuperäisjulkaisuun.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin