Linnustonsuojeluapuraha

kanahaukka(c)jari kostet

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa r.y. julistaa haettavaksi apurahan toimialueellaan Uudellamaalla ja Sipoossa tapahtuvaa linnuston suojelu- ja tutkimustyötä varten. Jaettava summa on enintään 3000 €, joka voidaan jakaa yhdelle tai usealle hankkeelle.  
 
Vapaamuotoiset apurahahakemukset tulee toimittaa pe 10.4.2009 mennessä sähköisinä yhdistyksen sihteerille (sihteeri@tringa.fi). Liitteenä tulee olla tutkimussuunnitelma, kustannusarvio, haettavan apurahan suuruus ja käyttötarkoitus sekä hakijan osoite- ja pankkiyhteystiedot. Tuloverolain mukaisesti tieteellinen apuraha on verovapaa. Tringa ry:n hallitus päättää apurahan jakamisesta tapauskohtaisesti. Apurahan saajien on annettava yhdistyksen hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä vuoden kuluttua apurahan saamisesta sekä kirjoitettava Tringa-lehteen lyhyt raportti hankkeesta ja sen tuloksista. 
 
Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan saajille kirjallisesti, ja apurahan jakamispäätöksestä ilmoitetaan myös yhdistyksen kotisivuilla www.tringa.fi. Tiedustelut sihteeriltä: Elina Peuhu, sihteeri@tringa.fi / 050-5487209.
 
 
150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin