Posts By :

kmeller

Viikin pellot, Pornaistenniemi, Vartiosaari ja Ramsinniemi säästyvät rakentamiselta!

Hyviä uutisia Helsingin linnuille! Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi mm. Tringan ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen (Helsy) valituksissa esitettyjen vaatimusten mukaisesti Helsingin yleiskaavasta lisärakentamismerkinnät linnustollisesti arvokkailta Etu-Viikin pelloilta ja Pornaistenniemeltä. Lisäksi KHO piti voimassa Helsingin hallinto-oikeuden päätökset olla hyväksymättä yleiskaavassa osoitettuja rakentamisvarauksia Vartiosaareen ja Ramsinniemelle. Etu-Viikin peltojen osalta KHO perusteli päätöstään monilla Tringan esille tuomilla puutteilla Vanhankaupunginlahden Natura…

Lue lisää
150 150 kmeller
Kirjoita jotakin