Posts By :

Hanna-Maija Kehvola

Tringa hakee muutosta Helsingin yleiskaavaan

Tiedote 7.3.2018 Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry jätti tänään valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Helsingin yleiskaavasta. Tringa vaatii valituksessaan rakentamisvarausten poistamista Viikin pelloilta, Pornaistenniemestä, Herttoniemen ja Hallainvuoren metsistä sekä Saunalahden ympäristöstä. Vanhankaupunginlahti on kansainvälisesti merkittävä lintukosteikko, jonka arvot tulee turvata maankäytön suunnittelussa. Yhdistys katsoo, että yleiskaavassa osoitettu rakentaminen lahden ympäristössä johtaa Vanhankaupunginlahden lintuvedet -Natura-alueen suojelun perusteena…

Lue lisää
150 150 Hanna-Maija Kehvola

Muutoksenhaku Finnoon osayleiskaavasta

Tiedote 29.9.2017 Finnoon osayleiskaava hyväksyttiin 17.10.2016 Espoon kaupunginvaltuustossa. Tringa valitti kaavapäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen viime vuoden marraskuussa. Eilen muutoksenhakua jatkettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaava mahdollistaisi 10 000 asukkaan keskuksen rakentamisen Suomenojan lintualueen välittömään läheisyyteen, mikä heikentäisi Suomenojan kansainvälisesti tunnustetun lintualueen arvoja. Osayleiskaava kattoi alun perin laajemman alueen, johon kuului myös Suomenojan satama ja sen edustalla oleva merialue.…

Lue lisää
150 150 Hanna-Maija Kehvola

Östersundomin kaavoituksessa otettava aikalisä

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa tiedottavat 21.4.2017 Östersundomin maakuntakaavasta on valmistunut uusi, kaksi vaihtoehtoa sisältävä ehdotus, joka on parhaillaan lausuntokierroksella. Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri katsovat, ettei kumpikaan kaavavaihtoehdoista turvaa riittävässä määrin kaava-alueen huomattavia luontoarvoja. Järjestöt ovat kirjoittaneet Helsingin ja Vantaan kaupunginhallituksille. Järjestöt ovat pyytäneet…

Lue lisää
150 150 Hanna-Maija Kehvola

Tringan vaalikyselyn tulokset

Kuntien päättäjillä on suuri vastuu lähiympäristöstä ja luontoarvojen turvaamisesta. Tämä korostuu erityisesti kasvavalla ja tiivistyvällä Uudellamaalla. Tringa kartoitti kuntavaaliehdokkaiden kantoja linnustoon ja ajankohtaisiin suojelukysymyksiin liittyen vaalikyselyillä, jotka lähetettiin Espoon, Helsingin ja Vantaan ehdokkaille. Samalla tuotiin ehdokkaiden tietoon yhdistyksemme kannalta tärkeitä asioita. Kyselyillä pyrittiin tavoittamaan mahdollisimman monen puolueen ehdokkaita, mutta kyselyjen kattavuus vaihteli paljon puolueittain ja…

Lue lisää
150 150 Hanna-Maija Kehvola

Luonnon turvaaminen uhkaa vesittyä 4. vaihemaakuntakaavassa

Tiedote 14.5.2016 Tringa ry on huolissaan esityksistä, jotka sisältyvät Uudenmaan maakuntahallituksen 16.5. pidettävän kokouksen esityslistalle. Esitysten mukaan LUO-kohteet sekä yksityisten maiden SL-varaukset siirrettäisiin 4. vaihemaakuntakaavan liiteaineistoihin. Luonnon monimuotoisuutta turvaavat ratkaisut siirtyisivät näin kokonaan pois oikeusvaikutusten piiristä. Samaan aikaan kaavasta poistettaisiin kaikki alle viiden hehtaarin kokoiset suojelualuevaraukset liian pieninä. Ratkaisu tarkoittaisi, että kaava olisi lopputuloksena suojelualuevarausten…

Lue lisää
150 150 Hanna-Maija Kehvola

Järjestöt vaativat Helsingin yleiskaavaehdotuksen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi

  Helsingin Tieteidentalolla 17.3. kokoontuneet järjestöjen edustajat esittävät yleiskaavasta yhteisenä kannanottonaan seuraavaa: Helsingin yleiskaavaehdotus on esitetyssä muodossaan toteuttamiskelvoton. Ehdotus on uusittava perusteellisesti. Helsinki on paitsi pääkaupunki, myös asukkaidensa kotiseutu, jonka kehittämisessä ei voi yksisilmäisesti kävellä heidän ylitseen.  Viheralueille rakentaminen tulee minimoida. Yhdistysten ja yhteisöjen lausunnoissaan esittämät keskeiset näkemykset tulee ottaa huomioon. Olennaiset luontokohteet on esitettävä…

Lue lisää
150 150 Hanna-Maija Kehvola

Linnustoarvot turvattava 4. vaihemaakuntakaavassa

Tiedote 1.3.2016   Tringa ry, BirdLife Suomi ry ja Porvoon Seudun Lintuyhdistys ry jättivät maanantaina 29.2. yhteisen lausunnon 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta. Yhdistysten mukaan kaavaehdotukseen tulisi tehdä vielä huomattavia muutoksia, jotta luonnon monimuotoisuus voitaisiin turvata. Yhdistykset painottivat Uudellamaalla tehtyjen selvitysten merkitystä tärkeiden luontokohteiden tunnistamisessa. Erityisen huolissaan yhdistykset ovat siitä, ettei Uudenmaan liitto ole huomioinut kansainvälisesti, kansallisesti…

Lue lisää
150 150 Hanna-Maija Kehvola

Yleiskaavaehdotus uhkaa Helsingin luontoarvoja

Mediatiedote 27.1.2016 Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry on huolissaan Helsingin luonnon kohtalosta. Uusi yleiskaavaehdotus hävittäisi huomattavan osan kaupungin viheralueista ja heikentäisi oleellisesti sekä luontoarvoja että asukkaiden virkistysmahdollisuuksia. Linnuston kannalta keskeinen kohde on Viikki-Vanhankaupunginlahden suojelualue, jonka ympärille kaava osoittaa lisärakentamista mm. Viikin pelloilla ja Pornaistenniemessä. Tringa vaatii rakennusuunnitelmista luopumista, sillä toteutuessaan ne vaikuttaisivat heikentävästi suojelualueen…

Lue lisää
150 150 Hanna-Maija Kehvola

Espoo kaavailee lisää loma-asutusta saaristoon

Tiedote Tringa jätti eilen 25.1. Kuva: Lauri Mäenpää

Lue lisää
150 150 Hanna-Maija Kehvola

Vartiosaari säästettävä rakentamiselta

Tiedote 15.1.2016   Tringa jätti tänään muistutuksen Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnalle Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksesta. Muistutuksessaan Tringa totesi, että Vartiosaari kuuluu lintujen muuttoreittinä käyttämään metsäiseen akseliin Vuosaaresta Santahaminaan ja edelleen merta kohti. Alueen muuttolintuja ovat erityisesti varpus- ja petolinnut sekä kyyhkyt, jotka hyötyvät yhtenäisestä metsäisestä linjasta. Saari tarjoaa myös runsaasti elinympäristöjä ja pesimäpaikkoja monille metsälinnuille. Osayleiskaavassa esitetty rakentaminen heikentäisi…

Lue lisää
150 150 Hanna-Maija Kehvola
  • 1
  • 2
Kirjoita jotakin